Cisnieniomierz nadgarstkowy aldi 05 08

  • duży wyświetlacz; pamięć 2 x 60 pomiarów;
  • pomiar tętna; średnia 3 ostatnich pomiarów;
  • wskaźnik WHO – wytyczne dot. podwyższonych wartości poziomu ciśnienia;
  • energooszczędne automatycznie wyłączanie;
  • zakres pomiaru ciśnienia: 0 ~ 295 mmHg;
  • dokładność pomiaru ciśnienia: +/- 3 mmHg;
  • dokładność pomiaru pulsu: +/- 5%

Data od: 05.08.2017

Cena: 39.00 PLN