Biznes

Profesjonalny magazyn – najważniejsze cechy

Professional magazine

Prawidłowo funkcjonujący magazyn to integralny element wielu przedsiębiorstw. Taki obiekt musi spełniać kilka podstawowych warunków. Z pewnością istotną rolę odgrywają zatrudnieni w nim pracownicy. Nie wystarczy jednak, aby mieli właściwą wiedzę i umiejętnością. Musimy zapewnić im również bezpieczne warunki pracy, aby byli w stanie wykorzystać swój potencjał. Oprócz tego konieczne jest dobranie wysokiej jakości wyposażenia, które przy regularnej konserwacji posłuży nam przez wiele lat. Powinniśmy się także postarać, aby w maksymalnym stopniu wykorzystać dostępna nam przestrzeń magazynową. Na koniec nie możemy zapomnieć o efektywnym systemie zarządzania obiektem. Tu na pomoc przychodzą nam rozmaite rozwiązania informatyczne.

Jakie są podstawowe rodzaje magazynów?

Magazyny różnią się między sobą przede wszystkim z uwagi na rodzaj przechowywanego towaru i sposób jego składowania. Podstawowy podział dotyczy konstrukcji budynku magazynowego, który może być otwarty, półotwarty lub zamknięty. Pierwszy rodzaj używany jest do składowania materiałów odpornych na działania warunków atmosferycznych. Są to między innymi kontenery transportowe oraz materiały budowlane. Z kolei typ półotwarty to nic innego jak wiata posiadająca ewentualnie do trzech ścian. Jeśli nasze towary potrzebują stałego przepływu powietrza, ale nie są odporne na wszystkie czynniki atmosferyczne, to będziemy używać takiego magazynu. Dobrym przykładem są worki z cementem oraz wyroby ceramiczne. Najczęściej spotykamy się jednak z magazynami zamkniętymi, czyli w pełni zabudowanymi halami magazynowymi. Składuje się w nich wszelkie materiały wymagające specjalistycznych warunków przechowywania oraz takie, którym brakuje odporności na warunki atmosferyczne.

Kolejnym popularnym sposobem na podział obiektów magazynowych jest wysokość składowania towarów. Z tego względu możemy wyróżnić magazyny niskiego składowania (do 4,2 m), średniego składowania (od 4,2 do 7,2 m) oraz wysokiego składowania (od 7,2 do 25 m). W miarę możliwości powinniśmy starać się w pełni zagospodarować całą przestrzeń magazynową dostępną w danym obiekcie. Szczególnie pomocne są w tym pomosty magazynowe, na których możemy składować towar na paletach lub przy użyciu regałów półkowych. Jest to prosty sposób na uzyskanie dodatkowej przestrzeni bez potrzeby stawiania konwencjonalnych konstrukcji stalowych. Sporą ich zaletą jest prostota montażu i demontażu i możliwość rozbudowy, bądź modyfikacji. Towar składowany jest na poszczególnych poziomach pomostów przy użyciu dźwigników lub wózków widłowych.

Co jeszcze wpływa na profesjonalny charakter danego magazynu?

Duże znaczenie dla sprawnego funkcjonowania magazynu ma także sposób rozmieszczania w nim towarów. W przypadku metody stałego miejsca składowania wyznaczamy konkretne sektory dla poszczególnych rodzajów materiałów. Umożliwia to nam łatwiejsze monitorowania zapasów, co przydaje się szczególnie w magazynach produkcyjnych. Alternatywnym rozwiązaniem jest umieszczenia towaru tam, gdzie akurat jest wolne miejsce. W ten sposób optymalizujemy przestrzeń bez potrzeby rezerwacji na poziomie maksymalnych zapasów dla danego asortymentu. Wymuszona to na nas jednak stosowanie informatycznych rozwiązań takich jak systemy magazynowe WMS. Za ich pomocą możliwe staje się efektywne zarządzania zapasami w magazynie oraz usprawnieniem wszystkich aspektów jego działalności. Tego typu oprogramowanie — warehouse management system — oferuje kilka podstawowych funkcji. Chodzi mianowicie o kontrolę stanu magazynowego i wydań, zarządzanie przyjęciami i lokalizacją towarów oraz analizę przepływów. W przypadku magazynów składujących duże ilości materiałów brak takiego systemu informatycznego negatywnie wpłynie na funkcjonowanie całej firmy. Zakup magazynowego systemu informatycznego jest rozważną inwestycją z punktu widzenia przedsiębiorców z rozmaitych branż.

Na profesjonalny charakter magazynu wpływa przede wszystkim właściwe wyposażenie i system zarządzania towarami. Maksymalizujemy dostępną przestrzeń za pomocą pomostów magazynowych oraz optymalizujemy obsługę procesów magazynowych, używając systemów WMS. Jest to absolutna podstawa, jeśli zależy nam na efektywnie pracującym magazynie.

Related Articles

Dlaczego warto dbać o wizerunek firmy w mediach społecznościowych?

Redakcja

Czym jest chemia BHP?

Redakcja

Krótki pobyt biznesowy w Warszawie – jak wybrać odpowiedni nocleg?

Redakcja

Dodaj komentarz