Finanse

Zatory płatnicze a zarządzanie finansami firmy – czy biuro rachunkowe będzie pomocne w takiej sytuacji?

Zatory platnicze a zarzadzanie finansami firmy – czy biuro rachunkowe bedzie pomocne w takiej sytuacji

Zatory płatnicze stanowią jeden z największych problemów hamujących rozwój polskich firm. Szczególnie boleśnie dotykają sektor małych i średnich przedsiębiorstw. W przeciwieństwie do swoich większych konkurentów małe firmy nie posiadają wystarczająco dużo kapitału, aby skutecznie minimalizować szkody wyrządzone przez opóźnienia w płatnościach. Mniejsi przedsiębiorcy często zmuszani są do posiłkowania się kredytami, zawartymi na niekorzystnych warunkach. 1 stycznia 2020 r. w życie wchodzi ustawa dotycząca zmian niektórych przepisów, która ma przeciwdziałać powstawaniu zatorów płatniczych. Nie oznacza to jednak, że rozważni przedsiębiorcy nie mogą podjąć pewny kroków na własną rękę.

Na czym polega problem zatorów płatniczych?

Takim zatorem jest kumulujące się zadłużenie pomiędzy kontrahentem a firmą, najczęściej o charakterze lawinowym. Bardzo szybko zator płatności obejmuje podmioty znajdujące się w łańcuchu dostawców lub usługodawców. W zależności od rozmiarów naszej firmy taka sytuacja może doprowadzić do utraty płynności finansowej. W ten sposób kontrahenci niespłacający w terminie swoich zobowiązań mogą doprowadzić nas na skraj bankructwa. Do najczęstszych powodów powstawania takich zatorów należą nieuczciwość oraz nagłe pogorszenie się sytuacji finansowej kontrahenta. Jest to niezwykle poważny problem, który stanowi ogromną przeszkodę dla polskich firm.

Co znajduje się w ustawie o zatorach płatniczych?

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych została podpisana przez Prezydenta RP 6 sierpnia. Jej głównym zadaniem jest zredukowanie problemu z płynnością finansową, które uniemożliwiają pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zatory płatnicze zostały w niej zdefiniowane jako nieterminowe wywiązywanie się z odroczonych płatności. Zgodnie z nową ustawą, wszelkie nieopłacone w terminie faktury mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania. Preferencje w podatkach dochodowych przysługiwać będą wierzycielom, podczas gdy dłużników może dotknąć sankcja. Przybierze ona formę wymogu obniżenia straty lub zwiększenia podstawy opodatkowania. Oprócz tego ustawa zajmuje się kwestią stosowania zbyt długich i nieuzasadnionych terminów płatności za wykonane usługi lub dostarczone towary. Wprowadzono szereg zmian mających na celu poprawę dyscypliny płatniczej w obrocie gospodarczym. Dzięki tej ustawie powstanie realny mechanizm wymuszający realizacje płatności w terminie.

Co możemy zrobić, aby uniknąć borykania się z zatorami płatniczymi?

Zmiany w przepisach prawnych mają za zadanie poprawić pozycję wierzyciela, gdy występują nieterminowe płatności. Mimo wszystko znacznie lepiej jest zapobiegać ich występowaniu. Istnieje na to kilka sposobów. Pierwszych z nich jest świadomy dobór kontrahentów. Zanim zdecydujemy się nawiązać współprace z danym podmiotem, należy stosować zasadę ograniczonego zaufania. Takie firmy trzeba skutecznie zweryfikować. Możemy to zrobić, korzystając z informacji zawartych w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Sądowym. Możliwe jest także zamówienie szczegółowego raportu w wywiadowniach gospodarczych. W sytuacji gdy borykamy się z problemami zatorów płatniczych, pomocne może być nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym. Pracownicy mają doświadczenie w budżetowaniu i przesuwaniu środków pomiędzy poszczególnymi działami firmy. Mogą również przeprowadzić dla nas stosowne analizy, które pomogą nam usprawnić cash flow w firmie. Jest to szczególnie atrakcyjne rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw, których zazwyczaj nie stać na utrzymywanie dużego działu księgowego.

Pomoc zewnętrznego podmiotu pozwoli zmniejszyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej i jednocześnie zwiększyć efektywność nadzoru nad procesami księgowymi. Zatory płatnicze należą do jednych z najpoważniejszych problemów stojących na drodze pomyślnego rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym może być pomocą przy zarządzaniu finansami firmy, kiedy sytuacja staje się bardzo trudna i wymaga rozsądnego dysponowania środkami przedsiębiorstwa.

źródło: mddp-outsourcing.pl – biuro księgowe Katowice

Related Articles

Naprawa telefonu a kupno nowego – co się bardziej opłaca?

Redakcja

Czy frankowicze mają szansę wygrać z bankami?

Redakcja

Dlaczego warto zdecydować się na zakup nowoczesnych programów dla księgowych?

Redakcja

Dodaj komentarz