Finanse

Dlaczego współpraca z firmą windykacyjną jest opłacalna?

Dlaczego wspolpraca z firma windykacyjna jest opłacalna

Kontrahenci niepłacący swoich zobowiązań to już zjawisko nagminne. Co gorsza, takie działanie jest zazwyczaj świadome, a jego częstą przyczyną jest brak płynności finansowej. Wierzyciele w takich sytuacjach są często bezsilni, a nieodzyskany dług może wpędzić firmę w poważne problemy finansowe. Samodzielne próby odzyskania należności będą kłopotliwe, a przeciągające się w czasie negocjacje wpłyną na osłabienie profesjonalnego wizerunku przedsiębiorcy. Dobrym rozwiązaniem będzie scedowanie tego przykrego obowiązku na zewnętrzną firmę windykacyjną. Dlaczego to się opłaca?

Firma windykacyjna działa profesjonalnie

Zadaniem windykatora jest odzyskanie długu przy wykorzystaniu metod psychologicznych i umiejętności negocjacji.  Przedstawiciel firmy windykacyjnej w kontaktach z dłużnikiem zachowuje spokój i wykorzystuje posiadane umiejętności negocjacji. Obsługa wierzytelności na początku polega na ustaleniu, jaka jest przyczyna uchylania się od spłaty długu, jaki jest stan majątku dłużnika i w razie konieczności ustalenie jego danych teleadresowych. Trudno byłoby taką pracę wykonać samodzielnie. Windykator ustali z udziałem wierzyciela indywidualną strategię działania. W postępowaniu windykacyjnym firmy dążą do polubownego załatwienia sprawy, bez konieczności występowania na drogę sądową, co wiązałoby się z kosztami.

Skuteczna windykacja wzmacnia wizerunek biznesowy

Samodzielnie podejmowane próby odzyskania pieniędzy bardzo często kończą się awanturą, szczególnie na etapie rozmów pomiędzy kontrahentami. Nawet jeżeli w efekcie uda się odzyskać dług, rzadko odbywa się to przy zachowaniu dobrych relacji biznesowych. W konsekwencji można stracić kontrahenta. Natomiast nawet jedna nieodzyskana należność może pociągnąć za sobą następne, bo wśród nieuczciwych partnerów będziemy postrzegani jako nieskuteczni.

Dłużnik czuje presję, że o długu wie ktoś poza wierzycielem

Skuteczna windykacja to także presja psychologiczna wywarta na dłużnika. Często już sama świadomość, że o długu wie więcej osób, powoduje chęć jego spłaty. Świadomość, że obsługą wierzytelności zajęli się profesjonaliści, daje dłużnikowi większą motywację do uregulowania należności.

Kosztami windykacji można obciążyć dłużnika

Jeżeli nie uda się wyegzekwować spłaty na drodze polubownej, sprawa zazwyczaj trafia do sądu. Jeżeli sąd orzeknie na korzyść wierzyciela, wtedy kosztami odzyskania wierzytelności obciążany jest dłużnik. W przypadku polubownego załatwienia sprawy, firma windykacyjna pobiera prowizję, będącą ustalonym procentem odzyskanego długu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę czas przeznaczony na samodzielne próby odzyskania długu i poniesione koszty administracyjne, skorzystanie z usług profesjonalistów może okazać się rozwiązaniem lepszym również z finansowego punktu widzenia.

Oszczędność czasu i nerwów

Samodzielne kontakty z dłużnikiem zawsze będą nacechowane emocjami, mało kto jest w stanie zachować zimną krew w takich sytuacjach. Narastający stres może doprowadzić do sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie pracować. Czas przeznaczony na telefony, przygotowywanie pism to również stracone pieniądze. Nawet jeśli przedsiębiorca oddeleguje ten przykry obowiązek na pracownika, to też będzie się odbywać kosztem jego codziennych obowiązków. Dłużnik, z którym będzie się kontaktował pracownik wierzyciela, może nie potraktować go poważnie.

Skuteczna windykacja może mieć dla przyszłości firmy duże znaczenie, dlatego nie warto się zastanawiać i tracić czasu, tylko jak najszybciej powierzyć obsługę wierzytelności profesjonalistom. Dłużnik często posiada zobowiązania wobec wielu wierzycieli, dlatego im szybciej zostaną podjęte odpowiednie kroki, tym większa szansa na odzyskanie pieniędzy.

Related Articles

Zatory płatnicze a zarządzanie finansami firmy – czy biuro rachunkowe będzie pomocne w takiej sytuacji?

Redakcja

Dlaczego warto zdecydować się na zakup nowoczesnych programów dla księgowych?

Redakcja

Księgowość w spółce komandytowej – jak usprawnić ewidencjonowanie zdarzeń?

Redakcja

Dodaj komentarz