Motoryzacja

O czym informuje klasa karetki wózka widłowego?

klasa karetki wozka widlowego

Określenie klasy karetki jest podstawą w dobraniu odpowiednich wideł do wózka widłowego. Istnieją różne klasy i rodzaje karetek, które należy określić przed wymianą wideł. Co należy wziąć pod uwagę przy określeniu tych parametrów, aby uniknąć błędów?

Jaką funkcję pełni karetka w wózku widłowym?

Karetka pełni ważną funkcję w układzie podnoszenia wózka widłowego. Można ją określić jako czołową płytę, która jest przymocowana do masztu pojazdu. Do tego elementu natomiast zamocowane są widły oraz pozostałe elementy osprzętu. Ruch karetki podczas podnoszenia i opuszczania odbywa się po rolkach wzdłuż prowadnic. Dzięki temu element ten położony jest równolegle w stosunku do masztu wózka. Ze względu na ciągłą eksploatację, karetki należą do części, które są często regenerowane podczas czynności serwisowych wózka. Istnieje kilka klas tych elementów, które umożliwiają właściwy dobór. Natomiast błędna ocena klasy karetki może skutkować brakiem możliwości zamontowania wideł.

Klasy karetek w wózkach widłowych

Klasy dzieli się ze względu na wysokość oraz udźwig wózka. W katalogu klasyfikacji znajduje się 5 pozycji, z której każda zawiera 2 podtypy. Katalog został opracowany zgodnie z uniwersalnymi normami ISO. 5

  • Klasa I – odnosi się do wózków widłowych, których maksymalny udźwig jest niższy niż 999 kg – należy do klasy najrzadziej używanej;
  • Klasa II – odnosi się w większości do wózków widłowych, których udźwig mieści się w przedziale od 1 000 do 2 500 kg;
  • Klasa III – odnosi się do wózków widłowych, których udźwig znajduje się w przedziale od 3 000 do 3 500 kg;
  • Klasa IV – odnosi się do wózków widłowych, których udźwig mieści się w przedziale od 5 000 do 10 000 kg;
  • Klasa V – odnosi się do wózków widłowych, których udźwig wynosi powyżej 10 000 kg – to druga rzadko używana klasa.

Każda z klas karetek posiada również podtypy, które są oznaczone literami ,,A” lub ,,B”. Oznaczenia te odnoszą się do wysokości zamocowania dolnego zaczepu wideł nad posadzką. Dlatego tak ważne jest określenie klasy i podtypu danej karetki.

W jaki sposób należy określić klasę karetki?

Klasa karetki może zostać wyznaczona na dwa sposoby. Pierwszy polega na zmierzeniu odległości między dołem górnego mocowania wideł a dolną krawędzią. Z kolei drugi sposób polega zmierzeniu na odległości między dołem górnego mocowania wideł a górą dolnego mocowania. Po uzyskaniu wyników pomiarowych oraz znając udźwig wózka, zostaje określona klasa karetki na podstawie tabel zawartych katalogu. W celu uzyskania 100% pewności, wykorzystywane są obie metody pomiarowe, a wyniki porównywane z danymi w tabeli. Informacja ta jest wykorzystywana podczas wymiany wideł, których nie można zregenerować podczas serwisu wózka. Istnieje kilka rodzajów karetek do wózków widłowych, do których należą:

  • karetki z przesuwem bocznym;
  • karetki z widłami pływającymi (przeznaczone głównie do pracy wózka na podłożach nieutwardzonych);
  • karetki z hydraulicznym korektorem poziomu (umożliwiają większą kontrolę i precyzję na nierównym terenie).

Klasy karetek są parametrem, który pozwala dobrać odpowiedni rodzaj wideł. Ponadto to elementy udźwigu, które podlegają systematycznej kontroli w celu wykrycia pęknięć oraz stopnia wyeksploatowania. Wszelkie wady stanowią zagrożenie podczas pracy wózka, dlatego kluczową rolę pełni regeneracja karetek, którą można zlecić w profesjonalnym serwisie wózków widłowych.

Related Articles

Jakie uprawnienia musisz zdobyć, jeśli chcesz pracować jako kierowca cysterny?

Redakcja

Dream D-Type, czyli co nieco o początkach Hondy

Redakcja

Nowa Honda HR-V wyłącznie w wersji hybrydowej – co jeszcze warto wiedzieć o modelu?

Redakcja

Dodaj komentarz