Technologie

Wady i zalety transportu pneumatycznego

Wady i zalety transportu pneumatycznego

Szybki i bezpieczny transport surowców to niewątpliwie jedna z najważniejszych kwestii wpływających na sprawne funkcjonowanie zakładów przemysłowych. Jednym z rozwiązań, które świetnie się sprawdza w takich przypadkach jest transport pneumatycznyJest to efektywny sposób na przesyłanie surowców i jest stosowany w największych przedsiębiorstwach na świecie. Poniżej przedstawiamy, na czym właściwie polega ten rodzaj transportu oraz jakie są jego zalety i wady.

Jak działa transport pneumatyczny i gdzie jest wykorzystywany?

Instalacje pneumatyczne są wykorzystywane przede wszystkim do transportu surowców przemysłowych. Pod tym pojęciem rozumiemy:

  • chemikalia,
  • tworzywa sztuczne,
  • materiały sypkie,
  • półprodukty.

Ich przemieszczanie jest możliwe dzięki ruchom cząsteczek gazu (najczęściej powietrza) na skutek różnicy ciśnień pomiędzy początkiem przesyłu a jego końcem. Instalacja pneumatyczna składa się z źródła powietrza, urządzeń podających, systemu rurowego oraz urządzeń odbierających. Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązań możliwy jest na przykład rozładunek różnego rodzaju cystern, oraz przesyłanie surowców pomiędzy magazynami a halami produkcyjnymi, a także pomiędzy poszczególnymi liniami produkcyjnymi. Istnieje również możliwość przesłania gotowego produktu do urządzeń pakujących. Łatwo więc zauważyć, że transport pneumatyczny zapewnia szybkie przemieszczanie surowców nie tylko podczas samej produkcji, ale również po jej zakończeniu.

Zalety wykorzystania transportu pneumatycznego

Głównymi zaletami tego rodzaju transportu jest przede wszystkim szybkość i wydajność. To właśnie te dwie cechy w głównej mierze sprawiają, że metoda zyskuje coraz większą popularność i jest stosowana w większości zakładów produkcyjnych. Nie są to jednak jedyne pozytywne aspekty wykorzystania instalacji pneumatycznych. Inne to:

  • elastyczność w wyznaczaniu drogi przesyłu materiałów,
  • zabezpieczenie przesyłanych materiałów przed szkodliwymi czynnikami, które znajdują się na zewnątrz,
  • wysoka wydajność instalacji,
  • bezpieczeństwo w przypadku transportu materiałów łatwopalnych oraz grożących wybuchem lub skażeniem
  • minimalizacja strat materialnych przy szczelnym systemie przesyłowym
  • możliwość całkowitej automatyzacji procesu przesyłu.

Transport pneumatyczny jest cały czas ulepszany i wzbogacany nowymi rozwiązaniami technologicznymi dzięki czemu świetnie spełnia potrzeby zarówno mniejszych, jak i większych przedsiębiorstw. Właśnie ta elastyczność sprawia, że staje się coraz bardziej popularną metodą przesyłu surowców.

Wady transportu pneumatycznego

Mimo wielu zalet metoda ta posiada również kilka wad i ograniczeń. Do najważniejszych należy niewątpliwie wysoki koszt zamontowania instalacji oraz jej późniejszego użytkowania. Już sama inwestycja w sprzęt jest sporym wydatkiem. Następnie dochodzą koszty wytworzenia sprzężonego powietrza lub podciśnienia oraz koszty konserwacji i przeglądów. Aby wszystkie urządzenia działały sprawnie, a ryzyko awarii było minimalne, konieczna jest systematyczna konserwacja.

Kolejną wadą jest możliwość wystąpienia rozszczelnień w instalacji pneumatycznej. Tego typu uszkodzenia wywołują przede wszystkim spadek wydajności i efektywności a sam surowiec może zostać narażony na działanie szkodliwych czynników. Ponadto w miejscach o zmniejszonej szczelności wraz z produktem mogą zostać zassane zanieczyszczenia, co negatywnie wpłynie na jego jakość. W przypadku pylenia produktu na zewnątrz może dojść do generowania stref zagrożeń wybuchem. W takim przypadku konieczne będzie zastosowanie dodatkowych środków ostrożności, a to z kolei może wiązać się z nadprogramowymi kosztami.

Transport pneumatyczny jest niewątpliwie jedną z najnowocześniejszych metod stosowanych w zakładach przemysłowych. Należy jednak pamiętać, że aby instalacje funkcjonowały w prawidłowy i bezpieczny sposób, trzeba zadbać o ich konserwację i regularne przeglądy. W te sposób będziemy mogli przez dłuższy czas cieszyć się dobrą wydajnością i efektywnością systemu.

Related Articles

Czujnik barometryczny w przemyśle

Redakcja

Wysoka funkcjonalność klimatyzatorów Toshiba

Redakcja

Sprężarka powietrza a poziom hałasu

Redakcja

Dodaj komentarz