Finanse

Księgowość w spółce komandytowej – jak usprawnić ewidencjonowanie zdarzeń?

Ksiegowosc w spolce komandytowej – jak usprawnic ewidencjonowanie zdarzen

Spółka komandytowa jest spółką osobową. Jej głównym celem jest to, aby prowadzić przedsiębiorstwo pod własną firmą. W tego rodzaju spółce za jej zobowiązania odpowiada w nieograniczony sposób wspólnik zwany komplementariuszem. Natomiast wspólnik zwany komandytariuszem odpowiada za zobowiązania spółki, ale w sposób ograniczony. Wszystko to umożliwia podjęcie wspólnych działań jednostkom, które dysponują kapitałem, przy niesymetrycznym rozłożeniu odpowiedzialności za działania przedsiębiorców.

W jaki sposób zakłada się spółkę komandytową?

Aby zarejestrować spółkę komandytową w Krajowym Rejestrze Sądowym, należy wcześniej obowiązkowo podpisać umowę spółki w postaci aktu notarialnego. Nazwa, jaka zostanie nadana firmie powinna składać się z imienia oraz nazwiska wybranego komandytariusza i musi również zawierać specjalny dopisek pod tytułem „spółka komandytowa” lub jego skrót, czyli „sp. k.”.

W sytuacjach, w których komplementariusz jest osobą prawną, nazwa spółki komandytowej powinna zawierać całościową nazwę tej osoby, ale również określać jej formę organizacyjną. Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, lecz zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Jej działanie reguluje Kodeks spółek handlowych.

Księgowość w spółce komandytowej

W spółce komandytowej obowiązkowe jest prowadzenie księgowości pełnej, czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych. Pełna księgowość to dość rozbudowany i niezwykle precyzyjny system ewidencjonowania wszystkich zdarzeń związanych z kwestiami gospodarczymi, co ma służyć analizowaniu i kontrolowaniu aktualnej sytuacji w firmie. Pełna księgowość nie dotyczy tylko kwestii podatkowych, ale ma na celu również ocenę stanu finansowego danego przedsiębiorstwa.

Firmy prowadzące pełną księgowość mają obowiązek prowadzić system podwójnego zapisu. Oznacza to, że wszystkie operacje muszą pojawić się na dwóch różnych kontach bankowych. Każda złotówka, która przepływa przez konta firmowe, jest rejestrowana. Pełna księgowość jest dość skomplikowanym procesem, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego.

Wyjątki od prowadzenia pełnej księgowości

Istnieją wyjątki, w których to spółki komandytowe mogą prowadzić uproszczoną księgowość. Zdarza się to w przypadku małych lub mikroprzedsiębiorstw, jeśli w danym roku obrotowym oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy firma spełni co najmniej dwa z trzech niżej wymienionych warunków:

– suma wszystkich aktywów danej spółki na koniec roku nie będzie przekraczać kwoty 1,5 mln zł,

– przychód netto ze sprzedaży nie przekroczy kwoty 3 mln zł,

– średnie roczne zatrudnienie nie przekroczy 10 pracowników.

Aby spółka komandytowa była określona mianem małej jednostki, musi ona spełnić przynajmniej dwa z trzech niżej wymienionych kryteriów:

– suma wszystkich aktywów danej spółki nie może przekraczać kwoty 17 mln zł,

– przychód netto ze sprzedaży nie może przekraczać kwoty 34 mln zł,

– średnie roczne zatrudnienie nie może być większe niż 50 pracowników.

Korzyści uproszczonej księgowości

Jeżeli spółka korzysta z księgowości uproszczonej, to może ona zrezygnować na przykład ze sporządzania informacji dodatkowej, ponieważ do bilansu z pewnością wystarczy informacja uzupełniająca. Bilans oraz rachunek zysków i strat w księgowości uproszczonej jest ograniczony do tylko kilku pozycji. To z pewnością duże uproszczenie, które przyczynia się do niższych kosztów obsługi księgowej.

Zakładając spółkę komandytową, warto pomyśleć o tym, kto będzie zajmował się sprawami związanymi z księgowością. Aby wszystkie dokumenty i wyliczenia firmy były w jak najlepszym porządku, warto podjąć współpracę z biurem rachunkowym, które z pewnością profesjonalnie zajmie się księgowością spółki.

Related Articles

Czy frankowicze mają szansę wygrać z bankami?

Redakcja

Zatory płatnicze a zarządzanie finansami firmy – czy biuro rachunkowe będzie pomocne w takiej sytuacji?

Redakcja

Dlaczego warto zdecydować się na zakup nowoczesnych programów dla księgowych?

Redakcja

Dodaj komentarz