Technologie

Asymetria zasilania – z czego może wynikać i jak zapobiegać jej skutkom?

Asymetria zasilania – z czego moze wynikac i jak zapobiegac jej skutkom

Energia elektryczna w dzisiejszych czasach jest wykorzystywana niemalże wszędzie, w biurach, domach, szkołach, urzędach. Niezawodność jej działania jest olbrzymie ważna, do prawidłowego funkcjonowania każdej firmy i jednostki, dla odbiorców przemysłowych, jak i komunalnych. Dlatego też tak ważne jest zapewnienie prawidłowego przewodnictwa elektrycznego oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego.

Od czego zależy jakość energii elektrycznej?

Istnieje kilka parametrów jakościowych energii. Jest to np. częstotliwość sieciowa, zapady napięcia zasilającego czy częstotliwość migotania światła.

Jednym z ważniejszych parametrów energii elektrycznej określającej jej jakość, jest asymetria napięcia zasilającego. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że jest to sytuacja, w której wartości określające napięcia sieciowe nie są sobie równe lub gdy kąty między fazami są różne. Najczęściej asymetrię zasilania stwierdza się w układach trójfazowych, gdy występują różnice pomiędzy wartościami skutecznymi napięć, a przesunięciami kątowymi między nimi.

Z czego wynika asymetria zasilania?

Można wyróżnić kilka aspektów nieprawidłowości asymetrii napięć. Upraszczając, można stwierdzić, że są to impedancje systemu elektroenergetycznego, prądy przepływające przez odbiorniki oraz prawidłowość działania napięć na zaciskach generatora. Jeżeli choć jeden z tych czynników nie zadziała prawidłowo, można mówić o asymetrii zasilania.

Asymetria napięć stanowi szczególne zagrożenie dla silników trójfazowych, z których korzysta największa grupa odbiorców, zarówno przemysłowych, jak i komunalnych. Jest ona zazwyczaj efektem asymetrii obciążeń faz występujących w danym układzie. Najczęściej wadliwym funkcjonowaniem jest obarczony odbiornik energii elektrycznej. Jednakże również w odbiornikach jednofazowych i elementach układu przesyłowego można odnaleźć elementy odpowiadające za powstanie zjawiska asymetrii.

Skutki asymetrii napięć

Występowanie tego zjawiska ma szereg negatywnych skutków wpływających na funkcjonowanie całego systemu energetycznego. Jednym z nich jest zwiększenie się strat mocy podczas transportu energii oraz uszkodzeń w obszarze transformatorów, zazwyczaj trójkolumnowych. Efektem takiego zjawiska jest nagrzewanie się urządzeń oraz zmniejszenie ich przepustowości. Odbiorcy energii elektrycznej odczuwają tego skutki w postaci braku zasilania i braku dostępu do energii. Asymetria prądów może mieć również negatywne konsekwencje co do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.

Jak przeciwdziałać?

Dobrym sposobem na przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom asymetrii zasilania jest prawidłowy (równomierny) rozkład obciążeń. Doskonałym rozwiązaniem może być również montaż urządzeń jak automatyczne przełączniki faz, moduły bezpiecznikowe czy sterowniki załączania rezerwy. Należy także pamiętać o jak najczęstszych przeglądach technicznych urządzeń energetycznych.

Podsumowanie

Ze względu na ciągle zwiększającą się liczbę odbiorników wymagających podłączenia do zasilania energetycznego o odpowiednich parametrach, cały czas prowadzone są działania zwiększające niezawodność przesyłu energii elektrycznej i tym samym zapewniające ciągłość pracy urządzeń podłączonych do zasilania.

Related Articles

Zatroszcz się o estetykę uśmiechu Twoich pacjentów – poznaj laserowe metody zarządzania tkankami miękkimi.

Redakcja

Sprężarka powietrza a poziom hałasu

Redakcja

Dlaczego warto zdecydować się na montaż anteny internetowej? – poradnik

Redakcja

Dodaj komentarz