Home Urządzenia Ściskacz do trenowania przedramienia z Aldi (7.01)